DN

~~~~

Nåde dig om du inte accepterar rådande lag.

Gå klädd som du vill.

Vill du gå naken så var så god.

Ingen kan hindra dig.

INGEN!

I Sverige finns ingen lag utom djungelns, och värre blir det.

Jag som skriver detta säger av egen erfarenhet som lärare, att det finns inga gränser för hur man ska vara klädd.

Vill du som elev t.ex. gå naken, så var så god.

Ingen kan och får bestämma (inte heller en lärare) om vad som är rätt och fel.

En lärare måste låta alla bestämma och avgöra själva.

Det finns inget rätt och inget fel.

Läraren är elevens och reglernas slav.

Alla måste vara sin egen gud.

Var som du är även om du leder andra till synd.

KVINNOR ÄR STACKARS OFFER.

huuu  huuu  huuu!!!