Du tror du kan behaga Gud och komma till himlen och få evigt liv genom att hålla lagen.

Men du är under förbannelse.

Vad säger den Gud du säger dig tro på?

Galaterbrevet 3:10 Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet: Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter.

Kan du göra allt lagen säger och aldrig synda?

OM, så är du Gud själv.

Nej, Gud säger att du är under förbannelse!

Du kan inte leva upp till lagens krav.

Bara Jesus kunde det.

Galaterbrevet 3:13 Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä.

Utan tro på Jesus är alltså du under förbannelse.

Det innebär att du får bära förbannelsen själv.

För dig har Jesus Kristus dött förgäves.

Du vill inte ta emot Livets gåva, som är Jesus.

Gud sände sin Son.

Men du bryr dig inte om det.

Därför ska du gå under.

Du kunde inte hålla lagen.

Du levde i din egen kraft, i ditt eget otillräckliga förstånd.

1. du syndade i tanke, ord och gärning.

2. du hade pengar som din gud.

2. du hatade.

4. du levde i orenhet.

5. du tappade tålamodet.

6. du levde i frosseri.

7. du levde i missunnsamhet.

8. du höll dig till villoläror såsom KBT, mindfulness, yoga, buddism, ockultism, judendom, islam, frimureri, etc.

9. du är en falsk kristen och håller dig till villoläror som Alpha-kursen, New Wine läran, ekumenin, etc.

Du ska gå under.

Varför?

Därför att du inte vill tro på Guds ord.

Vad säger Gud?

HAN SÄGER ATT DU INTE SKA HA NÅGRA ANDRA GUDAR!

Du är ömkansvärd i ditt högmod och din egensinnighet.

Du får bära ditt straff själv!

Hebreerbrevet 10:31 Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer.

Bara Jesus Guds Son kunde hålla hela lagen.

Därför dog han för dig och mig.

Bara om du erkänner att du är syndare och att du inte kan hålla lagen,

så ärver du rätten att bli ett Guds barn. 

Då får du ett EVIGT LIV och blir en hel människa.

ELLER VÄLJER DU ATT GÅ UNDER I SYND OCH UPPRORISKHET?

5 Moseboken 28:15-68 Olydnad leder till Guds förbannelse

Men om du inte lyder Herren din Guds röst och inte håller fast vid och följer alla hans bud och stadgar som jag i dag ger dig, så ska alla dessa förbannelser komma över dig och nå fram till dig:

Judarna tror de är Guds folk, därför att de härstammar från Abraham.

De är upproriska nu som då.

De förnekar Jesus Kristus.

Därför ska de hamna i helvetet tillsammans med alla andra otroende!

VI LEVER ALLA ETT ANDETAG FRÅN DÖDEN!


Romarbrevet 5 Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.

Isaiah 43:25 I, I am he who blots out your transgressions for my own sake, and I will not remember your sins.

John 3:18 Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God.