https://www.youtube.com/watch?v=Kym9Wmle8l8

"Jag är vägen sanningen och livet säger Jesus, Ingen kan komma till Fadern utom genom mig. (Johannes Evangelium 14:6)

Han (Jesus) säger också att "den som har sett mig har sett Fadern". (Joh 14:9)

Tro på Jesus och du ska få evigt liv. Gud vill omfamna dig med sin kärlek och ge dig en evig frid i din själ. Han önskar inget större än en gemenskap med dig! Vänd dig till Honom och Han ska leda dig vidare.
Du kan be en enkel bön att du vill ta emot Jesus i ditt hjärta och bli en ny människa - få en ny identitet som en efterföljare till Honom.
Du anar inte vad Han kan ge dig mening och lycka till din inre människa! I bibeln står det: 'vad intet öga har sett och intet öra har hört och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berett åt dem som älska honom'.
(1 Korintierbrevet 2:9) Källa

Uppenbarelseboken 19:16

Och han har ett namn skri­vet på man­teln och på låret: ”Ko­nung­ar­nas ko­nung och her­rar­nas her­re.”