Hans Weichbrodt och hans upptäckt:

"Love Revival: Hans Weichbrodt - Upptäckten av Israel och judarna"

(Som en balans till vad H.W. - [Livets Ords anhängare och ekumen] - säger så läs: Lukas 21 och Sakarja 13 och 14.

Denna bloggägare tror på vad Bibeln säger, att en rest av judarna ska bli frälsta, då de ser Jesus komma på himmelens skyar, efter stora svårigheter [Jakobs trouble], då 2/3 delar av dem, ska bli dödade av Gud, [sedan 7000 av det judiska folket omkommit i en jordbävning].

Alltså tror denna bloggägare inte att Gud använde den kriminelle satansdyrkande Rothschild till att föra judarna till Israel, utan att då tusenårsriket inträtt, ska de judar som Gud räddat föras tillbaka till Israel.

Alltså tolkar denna bloggägare att Gud tillåtit Rothschild - bl.a. genom att hjälpa Hitler ekonomiskt och att använda ordet "antisemit" som ett vapen - att judar kommer till Israel. Men inte för att ge dem landet utan för att vedergälla dem. Se Lukas 21 t.ex.)

Först ska dock Antikrist sätta sig i templet i Jerusalem. Och till judarnas förskräckelse ska han sedan visa, att han är Satans förlängda arm.)

~~~~

(Se också artikeln med en annan präst i Svenska kyrkan:

"Intervju med Hans Wolfbrandt". - styrelsemedlem i New Wine.

alertswedens kommentarer:

Wolfbrant, tror du att Gud är så korkad, så han låter det regna guld [se artikeln ovan]?

Vet du om att det finns en djävul, och att han genom Antikrist, kommer att förvirra de flesta genom sina stora under?

I artikeln ovan säger Wolfbrandt: "Guds ande verkar starkt i katolska kyrkan".

Vidare från artikeln: "Hans säger vidare att han är helt övertygad att den nuvarande påven är en frälst kristen. Angående hans anspråk på att vara Kristi vikarie på jorden, så säger Hans att han är det också.")

SUCK!

(New Wine och Toronto-rörelsen med dess falska profeter, är älskade av den svenska kristenheten!)

~~~~

Weichbrodt har också såsom ekumen skrivit under på Satans manifest, som du kan se på Sveriges Kristna Råds sida - "Medlemskyrkor".


Trots de förvirrades (lättlurade "kristna") blindhet, så ber de till Gud (vilken Gud?!) om väckelse!

MAN HÄPNAR!!

Weichbrodt och de andra "kristna", tror tydligen att Jesus kan blanda sig med ockultism och falska profeter och antikrister och new age-rörelser!

"Kristenheten" i Sverige är blind, och är offer för Satan!

~~~~

Matteus 7:21-23 Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.  Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar?  Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

~~~~

Mer om det avfälliga Sverige!

(Jag som har denna blogg vet, att den dag jag stöder sionismen och de antikristliga judarna och de antikristliga rabbinerna, de som alla hatar kristna och de som ska halshugga de troende(läs Bibelns ord och även Noahide-lagarna om denna sak), kan jag bli rik - mycket rik på pengar, men till priset av att min själ går förlorad!)

HELL FIRE IS REAL!!! ~ VIDEO