HÄR kan du höra en diskussion: "Jonatan Svensson samtalar med Hans Wolfbrandt från New Wine sommarkonferens".

~~~~

Min fråga är: KAN MAN VARA MED I SATANS FÖRBUND OCH SAMTIDIGT KALLA SIG KRISTEN!?

HÄR kan du se alla medlemskyrkor i Satans förbund.

Kan de som kallar sig kristna ledare undvika att känna till att kyrkorna är deltagare av och i Satans VÄRLDSKYRKA!!!

Naturligvis ljuger de och undanhåller sanningen.

Varför: Därför att de inte fruktar Gud!

Uppenbarelseboken 18:4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: "Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor."

Är DESSA kristna!?

(Är Hans Wolfbrandt bilförsäljare?)

Var (t.ex.) i Bibeln (Guds ord) står det att kvinnor ska vara herdar?!

~~~~

Min tro och mitt tänkande är att inte förrän de som säger sig vara kristna går ut ur Satans kyrkor och börjar lyda Gud, blir det en väckelse. Först då vill människor ge sina liv till den levande Guden Jesus Kristus.

Om dessa vilseförda "kristna" inte vill lyda Gud, så väcker Gud upp andra människor, som vill betala priset och följa honom.

Detta har Jesus börjat med. Ska ni andra följa efter?! Eller väljer ni att gå förlorade?!

Matteus 20:16 "Så skola de sista bliva de första, och de första bliva de sista.»

You Must be Born Again - FÖDD PÅ NYTT - John 3:3

~~~~