Har Sverige en säkerhetspolis (SÄPO) värd namnet?

Om - så varför sattes inte Olof Palmes mördare fast?

Om - så varför sattes inte den/de verklige mördaren fast som slaktade Anna Lindh??

Om Om Om!?

Om SÄPO fungerade som namnet säger, varför ser landet Sverige då ut som det gör?

SÄPO är en marionett till USA - förstås!

Hur kan du tro något annat!

ÖPPNA DINA ÖGON OCH VÅGA SE VERKLIGHETEN!

DET FINNS BARA EN TRYGGHET = JESUS KRISTUS!

ALLT ANNAT ALLA ANDRA ÄR BARA EN CHIMÄR!

SATAN ÄR DENNA VÄRLDENS GUD! (1 JOH. 5:19)