Listan av e-post leverantörer nedan blockerar sedan en längre tid inkommande meddelanden som kan kategoriseras som bland annat systemkritiska, nationalistiska eller antiglobalistiska.

Censuren är ett växande problem för alternativ information.

De som vill slippa censuren rekommenderas att byta e-post eller i vart fall skaffa en extra e-post address för korrespondens som kan uppfattas som negativ för den globalistiska agendan – projektet med att omdana planeten till en världsomspännande diktatur där bland anat vacciner, GMO och kontantlöshet premieras och bland annat naturmedicin och alternativa nyheter censureras.

Läs mer