https://www.youtube.com/watch?v=Hl3hHzOSkBY

"Carl Fredrik Wisløff holder en kraftig preken hvor han innbyr syndere til omvendelse. Han stiller det alvorlige spørsmålet: Har du sørget for din sjel? Prekenen ble holdt i 1971."