https://www.youtube.com/watch?feature=emb_logo&v=Hl3hHzOSkBY&app=desktop


Psalm 63
1 En psalm av David när han var i Juda öken.
2 O Gud, du är min Gud, tidigt söker jag dig. Min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig i ett torrt och kargt land där inget vatten finns.
3 För att få se din makt och din ära, skådar jag efter dig i helgedomen.
4 Eftersom din nåd är bättre än liv ska mina läppar prisa dig.
5 Därför vill jag lova dig i alla mina livsdagar och i ditt namn vill jag lyfta mina händer.