https://www.youtube.com/watch?v=Hl3hHzOSkBY&feature=emb_logo&app=desktop

"Carl Fredrik Wisløff holder en kraftig preken hvor han innbyr syndere til omvendelse. Han stiller det alvorlige spørsmålet: Har du sørget for din sjel? Prekenen ble holdt i 1971.

Carl Fredrik Wisløff (1908-2004) var en meget betydningsfull norsk teolog som både virket som sogneprest, rektor ved Det teologiske Menighetsfakultet og professor i kirkehistorie på samme skole. Han skrev 30 bøker, bla. klassikeren "Jeg vet på hvem jeg tror", og han var en sentral skikkelse bak bibeloversettelsen "Den Hellige Skrift" fra 1988."

Matteus 3:4-7 Och Johannes hade kläder av kamelhår och ett läderbälte om midjan, och hans mat var gräshoppor och vildhonung. 5 Då gick Jerusalem, hela Judeen och hela landet kring Jordan ut till honom, 6 bekände sina synder och lät döpa sig av honom i Jordan. 7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

OM DU ÄR GUL, SVART ELLER VIT DET SPELAR INGEN ROLL. OM DU ÄR MUSLIM, KALLAR DIG KRISTEN ELLER OM DU ÄR EN JUDE, DET SPELAR INGEN ROLL. DET SOM SPELAR ROLL ÄR OM DU ÄR FRÄLST!

OM DU LYSSNAR PÅ MEDIA SÅSOM T.EX. RADION, KAN DU TRO ATT DET DE PRATAR OM ÄR DET VIKTIGASTE I LIVET. NEJ NEJ NEJ! DET VIKTIGASTE ÄR OM DU ÄR FRÄLST - PÅ JESUS TROENDE!

OMVÄND DIG! UTAN OMVÄNDELSE ÄR DU FÖRTAPPAD!