DN 

~~~~

Uppenbarelseboken 11:18 "Folken vredgades, och din vredes dag har kommit, tiden när de döda skall dömas och när du skall löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som fruktar ditt namn, små och stora, och då du skall fördärva dem som fördärvar jorden."

Nahum 1:2-3 Her­ren är en hämna­re, fylld av vre­de. Her­ren tar hämnd på si­na motstånda­re, han vred­gas på si­na fi­en­der. 3 Her­ren är sen till vre­de men väldig i styr­ka, ing­en lämnar han ostraf­fad.

~~~~

Jesus Kristus tog våra synder på sig själv upp på korset.

De som omvänder sig (ångrar sina synder, och ger sina liv till Herren Gud) får ett evigt liv, och slipper Guds straff.

De som vägrar att omvända sig och väljer att förbli i sin synd (alla är syndare, Romarbrevet 3:23) ) kommer Gud att döma eftersom han är HÄMNAREN! 


Även Turpins kan bli förlåtna (kortare videos här och här) om de uppriktigt ångar sin synd.

"Publicerades den 19 apr. 2019 Louise and David Turpin were sentenced to life in prison for severe abuse and neglect. Deputies found some children shackled and kept in isolation. They were rescued from their home in Perris, California after one daughter escaped and called 911 for help."

ÅNGRAR DU UPPRIKTIGT DIN SYND?