DN

(Och HÄR exempel på politiker som gör att vi svenskar ska säga JA till Antikrists styre, eftersom folket ska ropa efter en "duglig" LEDARE.)

1 Tessalonikerbrevet 5:3 Bäst de säga: »Allt står väl till, och ingen fara är på färde», då kommer plötsligt fördärv över dem, såsom födslovåndan över en havande kvinna, och de skola förvisso icke kunna fly undan.

~~~~

VÄRLDEN BLIR SJUKARE OCH SJUKARE.

GUD SKA STRAFFA VÄRLDEN MED ELD.

2 Petrusbrevet 3:10 "Men Herrens dag skall komma såsom en tjuv, och då skola himlarna med dånande hast förgås, och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och de verk som äro därpå brännas upp."

2 Tessalonikerbrevet 1:7-8 "..när Herren Jesus uppenbarar sig från himmelen med sin makts änglar, »i lågande eld», och låter straffet drabba dem som icke känna Gud, och dem som icke äro vår Herre Jesu evangelium lydiga."

Psaltaren 21:9-11 "Din hand skall nå alla dina fiender; din högra hand skall träffa dem som hata dig.10 Du skall låta dem känna det såsom i en glödande ugn, när du låter se ditt ansikte. HERREN skall fördärva dem i sin vrede; eld skall förtära dem.11 Deras livsfrukt skall du utrota från jorden och deras avkomma från människors barn."

Romarbrevet 1:8 "Ty Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycka sanningen"

Matteus 25:46 "Han kommer i ära och makt, "i lågande eld', och låter straffet drabba dem som icke känna Gud, och dem som icke äro vår Herre Jesu evangelium lydiga. Dessa skola då bliva straffade med EVIGT FÖRDÄRV, bort undan Herrens ansikte och hans överväldigande härlighet... Förmågan att göra robotar som är människoliknande tränar de sig för, med målet (Satans mål) att sätta upp en robot i Jerusalem.

Om du inte tillber denna robot kan du komma att dödas.

Läs själv i Uppenbarelseboken kap. 13 och 14.

~~~~

Satan hatar allt som Gud skapat framför allt familjen och kärleken mellan man och kvinna, i äktenskapet.

Så bra då att propagera för sex med en robot, homosex och annat osunt.

Håll i dig!

Allt som är sjukt skapar han och hans folk för världens männniskor.

Men, Amen!

Det finns en Gud som snart ska komma tillbaka och omintetgöra sina fiender!

HALLELUJA!

JESUS KOMMER SNART ÄR DU REDO?!