f. d. klinikchef Sten Lennquist om kapacitet som avvecklats.

https://www.youtube.com/watch?v=_MkTfB3mPNI

Publicerades den 18 mars 2020

Vi pratar med Sten Lennquist, pensionerad professor i katastrofmedicin och klinikchef vid Universitetssjukhuset i Linköping, om Sveriges beredskap för Coronaviruset. Sedan början av 90-talet har antalet tillgängliga intensivvårdsplatser med respirator minskat kraftigt, med 87% från 4300 st år 1993 till 574 st år 2018. En bidragande anledning är att man har gjort en stor bantning av Försvarsmaktens sjukvårdskapacitet, som tidigare hade ett stort antal fältsjukhus som stod redo för användning i krig och kris. Läs mer

~~~~

Coronavirus Fake Germie Thing Ultra-Magnified Reveals The Reality - Corona A Massive Hoax ... 'Cattle' Plan