Expressen "...Börje Salming klev fram och ställde sig bakom projektet."

Se tidningen expressens artikel.

~~~~

Att vi lever i den sista tiden innan Jesus kommer tillbaka är helt klart.

Lägg märke till alla HBTQ-certifierade ställen.

Du ser dem överallt.

Alla sunda människor vet att det är helt mot naturen att inlåta sig i homosexuella handlingar med dess begär.

Det finns en djävul.

Han har folk som propagerar för detta onda istället för det sunda.

Och marionetterna, som är de flesta människor, följer fogligt efter.

FRUKTANSVÄRT!

Den levande Guden har skapat man och kvinna.

Han har skapat familjen.

Att det ska vara så svårt att stå för det och att förstå det!

~~~~

Uppenbarelseboken 20:11-15

Den slutliga domen

11 Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. 12 Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. 13 Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. 14 Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. 15 Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

~~~~