Varning för "Awakening europe 2016"

Ulvar i fårakläder invaderar Europa!


"He has been blessed to receive impartation from Randy Clark, Bill Johnson, Roland and Heidi Baker and Benny Hinn." source

Låt inte dessa människor lägga händerna på dig!

Do not let these people put their hands on you!

AKTA ER FÖR TORBEN SONDERGAARD!

~~~~

Här förför Heidi Baker ungdomen:

WATCH FALSE TEACHER HEIDI BAKER IMPARTING DEMONS AND CASTING SPELLS AT BETHEL CHURCH

Se den unge mannen rulla sig på golvet under det att demoner besätter honom!! 

The false gods of Heidi Baker

The boasting of the possessed Heidi Baker

Predikan med Heidi Baker i församlingen Arken

Blinda "kristna" kan inte se att Baker är demonbesatt utan de tror att det är den Helige Ande som verkar genom henne!

VILKEN BLINDHET!

~~~~

Här uppträder Baker hos CBN som ägs av den satansdyrkande Pat Robertson.

Två av de handsymboler som visar att Robertson dyrkar Satan!

SE UPP FÖR DENNA SATANSKYRKA OCKSÅ:

Enroos International Ministry

FÖRBANNELSEN ÄR INTE LÅNGT BORTA FRÅN DESSA SATANS ARBETARE - DÄRIBLAND DET SVENSKA PASTORS-PRÄSTERSKAPET - SOM GÅR MED PÅ ATT UNGDOMEN I SVERIGE FÖRFÖRS OCH DÄRMED GÅR FÖRLORADE - TILL HELVETET!!

~~~~

1  Korintierbrevet 11:19 "Partier måste finnas bland er, för att det skall visa sig vilka det är som håller provet."

1 Corinthians 11:19 "For there must be also heresies among you, that they which are approved may be made manifest among you."

2 Tessalonikerbrevet 2:10-12 "Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten."

2 Thessalonians 2:10 “And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; because they received not the love of the truth, that they might be saved.”