Foto Från

" ...de skall ta ormar med sina händer, de skall inte bli skadade om de dricker dödligt gift, och de skall lägga sina händer på sjuka och göra dem friska." (Mark 16:18)

" Be så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas." (Matt 7:7)

"Är någon av er sjuk, skall han kalla till sig de äldste i församlingen, och de skall smörja honom med olja i Herrens namn och be böner över honom. Deras bön i tro skall rädda den sjuke, och Herren skall göra honom frisk. Och har han syndat, skall han få förlåtelse."

(Jak 5:14-15)

Det berättas att under en av sina långa vandringar med skrotkärran fick Boltzius ett ordentligt skavsår på ena foten. Smärtan var så stark att han fick skära upp stöveln för att få lindring. Det blev då klart för Boltzius att bönen i Jakobs brev också gällde i hans dagar. Han satte sig på en sten vid vägrenen, smorde olja på sin ömma fot och bad till Gud att foten skulle bli frisk. Från den stunden berättas det att foten var frisk. Efter denna upplevelse började han så småningom sin helbrägdagörande verksamhet, bergfast viss om att Gud hade en uppgift för honom i att bota sjuka och hans hem blev en öppen mottagning för sjuka människor.

Sedan Boltzius själv sade att han varit med om Guds läkande kraft tog han Gud på orden och gjorde som det stod skrivet i Bibeln. Han lade händerna på de sjuka, om de var närvarande, och smorde linnedukar med olja. Dessa linnedukar kallades allmänt för svettedukar. Prepareringen av dessa dukar skedde enligt följande: En eller två personer förde duken fram och tillbaka över Boltzius inoljade hår, under det att han bad högt med knäppta händer om Herrens läkekraft för de sjuka. Dessa dukar lades ibland på den sjuka kroppsdelen och ibland skickades de iväg till någon som var sjuk.

Läs mer

~~~~

Helbrägdagörarens dagbok: F. A. Boltzius 1836-1910 (Häftad, 2008)

Hultgren försvarar helbrägdagöraren Boltzius - brev 1898