Macchiarini-affären är på mångas läppar, men att KI - Karolinska institutets och Karolinska sjukhusets - "läkare" och "forskare" sätter CHIP i hjärnan och i huvudet på ovetande människor är inget, som de kriminella ansvariga bry sig om.

Helene Hellmark Knutson är en av många som vet om detta (bl.a. även hycklande radio-journalister på P1) men hon bryr sig inte, även då Sverige bryter mot Helsingforsdeklarationen!

SKAM Karolinska, Sveriges regering, Hellmark Knutson och andra ansvariga!!

Sveriges regering, alla fegisar och alla läkar/forskar-psykopater (kan de vara annat!?) är kriminella, då de tillåter tortyr på människor!!

Dessa personer (är de människor?) ska var och en stå inför Guds ansikte en gång och göra räkenskap för sina brott!

Karolinska har "vitkalkat sina väggar" med det nya bygget, för att inte ruttenheten inuti ska synas!

~~~~

Predikaren 12:14 Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen, med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont.

Hebrews 10:31 It is a terrifying thing to fall into the hands of the living God.