I am glad that God the Almighty is the Avenger!

Hebrews 4:13 Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of him to whom we must give account.

 

Job 34:21. Ty hans ögon vakta på var mans vägar, och alla deras steg, dem ser han. 22. Intet mörker finns och ingen skugga så djup, att ogärningsmän kan fördölja sig däri.