Läs själv och häpna du som inte har huvudet under armen:

Är Israel Sveriges framtid?

~~~~

INTE ETT ORD KAN DU LÄSA OM DE BILLIONER VARJE ÅR, SOM SKATTEBETALARNA I USA GER TILL ISRAEL!!

FÖR ATT INTE TALA OM DE FALSKA KRISTNA SOM MED HJÄLP AV ULVEN JOHN HAGEE (hur mycket pengar får han av Satan och hans folk?) STÖDER DENNA AVFÄLLIGA GUDSFÖRAKTANDE STAT!

INTE ETT ORD KAN DU LÄSA OM DE BYGGNADER I JERUSALEM, SOM ÄR EN HYLLNING TILL SATAN!!

Efterföljare till Satan är lögnare liksom han är!

OBS! De sanningarna de säger har bara ett mål, det är att föra dig bakom ljuset.

Johannes 8:44 Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.

~~~~

Du tror väl inte att Kristdemokraterna står på Guds sida! Nej, de är också styrda av Satan!