"Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund och himlarna är dina händers verk. 11 De ska förgås, men du ska bestå, och de ska alla nötas ut som en klädnad. 12 Och som en mantel ska du rulla ihop dem och de ska förvandlas." Hebreerbrevet 1:10-12

"För då ska det bli en stor vedermöda, som inte har varit från världens begynnelse intill nu, inte heller någonsin mer ska bli." Matteus 24:21

"Därför när de säger: fred och säkerhet, då kommer undergången plötsligt över dem liksom födslosmärtan över en kvinna som ska föda, och de ska inte kunna fly undan." 1Tessalonikerbrevet 5:3

"För denna världens ordning går mot sitt slut."
1 Korintierbrevet 7:31

“Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world: he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.” (John 8:12)