Uppenbarelseboken 1:7-8 Se, han kommer med skyarna och varje öga ska se honom, också de som har genomborrat honom och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. 8 Jag är Alfa och Omega, begynnelsen och änden, säger Herren, han som är och som var och som ska komma, den Allsmäktige.

Uppenbarelseboken 3:11 Se, jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona.

Matteus 7: 15-16 Men akta er för de falska profeterna, som kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är rovgiriga vargar. 16 Av deras frukt ska ni känna dem.

1 Thessalonikerbrevet 4:16-17

För Herren ska själv stiga ner från himlen med ett befallande rop, med ärkeängelns röst och med Guds basun, och först ska de som dött i Kristus uppstå. 17 Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp tillsammans med dem på skyar för att möta Herren i luften. Och så ska vi alltid vara hos Herren.Psaltaren 4:3-9 O ni mäktiga, hur länge ska min ära skymfas, hur länge ska ni älska fåfänglighet och söka falskhet? Sela. 4 Betänk detta att HERREN har avskilt den som är gudfruktig till sig själv. HERREN hör när jag ropar till honom. 5 Vredgas, men synda inte. Tänk efter i era hjärtan när ni ligger på er bädd och var stilla. Sela. 6 Offra rättfärdighetens offer* och förtrösta på HERREN. 7 Det finns många som säger: Vem ska visa oss något gott? Låt ditt ansiktes ljus lysa över oss, o HERRE! 8 Du ger glädje i mitt hjärta mer än de som får korn och vin i överflöd vid skördetid. 9 I frid kan jag både lägga mig ner och sova, för bara du, HERRE, låter mig bo i trygghet.