Secrecy and Silence symbol


Hebrews 10:31

It is a fearful thing to fall into the hands of the living God.

Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer.


Psalms 37:17

For the arms of the wicked shall be broken, But the Lord upholds the righteous. 

De gudlösas armar ska brytas,
 men Herren stöder de rättfärdiga.