"Normal" people find it difficult to understand that there are a lot of satan-worshipper in the world.

För "normala" människor är det svårt att förstå att världen är full av medvetna satansdyrkare.

Politicians, kings, business people, lawyers, police officers, journalists and so on...

not to forget the film stars, fashion stars, sport stars and so on.

They love Satan!

Not all but many - too many love him.

-----

Politiker, kungar, affärsmänniskor, advokater, polismän, journalister etc. älskar Satan och följer has råd...

...för att inte säga underhållningsstjärnor inom mode, sport, musik osv!

De älskar Satan!

Inte alla naturligtvis men många, alltför många!

I evigheten ska de få tillbringa sin tid med sin idol - Satan!


~~~~

2 Corinthians 5:10    

For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil.

Hebrews 9:27               

And just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment,

Romans 14:12    

So then each of us will give an account of himself to God.

~~~~

These people - the liers (are they human?) are waiting for the Judgement of God.

Dessa människor har ett bortbränt samvete och väntar nu bara på sin DOM av Gud.

Click on the link  below as this video is prohibit to show on blogs:

Denna video är tydligen bannlyst av världserövrarnas lakej Google - men klicka på länken nedan:

I was Contacted By A Hollywood Director & Producer Regarding Flat Earth

~~~~

("The wonderful Swedish Radio" loves to talk in a positive way of the disgusting films made by Hollywood.)