https://www.youtube.com/watch?v=62ABLiqZHFU

From a comment: "The world is losing its mind today" - Today there is little distinction between right and wrong, normal and abnormal, good and evil."

Leviticus 18:22 Thou shalt not lie with mankind, as with womankind: it is abomination.

OBS! Denne man är INTE frälst (på Jesus troende), men det han säger är sant!

It is NOT normal to be a homosexual!

Det borde denne man känna till:

Michael Segerström: ”Nu behöver jag inte hymla längre”

Worldwide COMPLIANCE is near. MANY will forfeit under Pressure ~ Video

~~~~

"Om homosexualitet är något man föds till och inte något man själv väljer, då har jag väldigt stora problem med hur jag ska förhålla mig till Guds ord. Det skulle vara väldigt grymt om Gud skapade människor med homosexuell läggning och sedan talade om i sitt ord att det är en synd att utöva homosexualitet." - Åke Green