Honom, som sitter på tronen, och Lammet, tillhör välsignelsen och äran och priset och makten i evigheternas evigheter.


https://www.youtube.com/watch?v=VTByzluCtMo

Uppenbarelseboken Kapitel 5
1 Och jag såg i höger hand på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på insidan och utsidan, förseglad med sju sigill. 2 Och jag såg en väldig ängel, som förkunnade med hög röst: Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? 3 Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen, och inte heller se i den. 4 Och jag grät mycket, eftersom det inte fanns någon som var värdig att öppna och läsa* bokrullen, och inte heller se i den. 5 Men en av de äldste sa till mig: Gråt inte. Se, lejonet av Juda stam, Davids rot, har vunnit seger, så han kan öppna bokrullen och bryta* dess sju sigill. 6 Och jag såg, och se*, mitt för tronen och de fyra varelserna och mitt ibland de äldste stod ett Lamm, som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon, vilka är Guds sju andar, utsända över hela jorden. 7 Och han kom och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. 8 Och när han tog bokrullen, föll de fyra varelserna och de tjugofyra äldste ner inför Lammet. Var och en hade harpor och skålar av guld, fulla med rökelse, som är de heligas böner. 9 Och de sjöng en ny sång och sa: Du är värdig att ta bokrullen och öppna dess sigill, för du blev slaktad och har friköpt oss* åt Gud med ditt blod från alla stammar och språk och folk och folkslag, 10 och har gjort oss till kungar* och präster åt vår Gud och vi** ska regera på jorden. 11 Och jag såg och hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och varelserna och de äldste, och deras antal var tio tusen gånger tio tusen, tusen och åter tusen. 12 De sa med hög röst: Lammet, som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och rikedom och vishet och styrka och ära och pris och lovsång. 13 Och allt skapat, som är i himlen och på jorden och under jorden och de som är på havet, och allt som finns i dem hörde jag säga: Honom, som sitter på tronen, och Lammet, tillhör välsignelsen och äran och priset och makten i evigheternas evigheter. 14 Och de fyra varelserna sa: Amen, och de tjugofyra* äldste föll ner och tillbad honom som lever i evigheternas evigheter.** (ur Reformationsbibeln)