About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:4-7 Och Johannes hade kläder av kamelhår och ett läderbälte om midjan, och hans mat var gräshoppor och vildhonung. 5 Då gick Jerusalem, hela Judeen och hela landet kring Jordan ut till honom, 6 bekände sina synder och lät döpa sig av honom i Jordan. 7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23A BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."  


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Satan Uses The Roman Catholic "Charismatic Movement" To Infiltrate the Church

"The modern day “anointed” pastors and ministers are going to answer before Almighty God for their failure to warn the millions who sit inside their churches, and for joining hands with Rome, instead of shouting out a warning!"

~~~~

How Satan Used The Roman Catholic “Charismatic Movement” To Infiltrate the Church

I would like to talk to you today about the Roman Catholic charismatic movement, and how Satan has used, and still uses, that movement to enter the Christian churches. I want to tell you first of all that I certainly believe in the gifts of the Holy Spirit, and I find it utterly ridiculous for a person to even think that the “gifts of the Spirit” have ceased in our modern day. Remember this next statement that I am about to make here.

The Catholic Charismatic movement or renewal or whatever other tag you may want to use, is still one hundred percent Roman Catholic to the very core. You need to know that because the modern day compromising “well known” Pastor is not going to tell you that. The compromising “well known” Pastor has already been swallowed up by the times, and with the wonderful “business perks” that come with “going along with the flow” of the muddy waters of the false unity movement. The adulation and praise, which they receive from their fellow compromisers is enough to keep them going from year to year, and they thrive on it all. They are not about to give up their pulpit, or face the guaranteed persecution which would definitely come from their “religious” peers, if they speak out against such things. Many people in their congregations can barely survive from paycheck to paycheck, yet the compromisers have no problem taking their money every week, while they go on their regular vacations, and return to their fancy expensive homes. Their yearly expense accounts rival the yearly salaries of many people in their churches. The compromisers have learned through experience, that most  of the people in their congregation will never  mention, or question, anything regarding Charismatic catholics, (and other cults) for fear of being tossed outside the “church.” In fact they will often frown upon those who speak out against that deceitful movement, and they hope that nobody else will raise their voice against them anymore. That type of thinking has the footprint of Satan on it, and the so called “watchmen” in the Christian churches have been silenced by their so called “anointed” leaders. It is almost as if they have been completely seduced, and have become “watchmen for the Devil” because they are truly protecting the “doctrines of devils”  (1 Timothy 4:1) that the Bible warned us about!

---

The modern day “anointed” pastors and ministers are going to answer before Almighty God for their failure to warn the millions who sit inside their churches, and for joining hands with Rome, instead of shouting out a warning!

Read more


The devil´s tool - the false Mary - the “doctrines of devils”
 

~~~~

I Sverige har kyrkor och samfund och "kristna" organisationer nu givit sina hjärtan till den katolska "kyrkan"!! Det kallas för AVFALLET!!

2 Thessalonikerbrevet 2:3-4 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

"The modern day “anointed” pastors and ministers are going to answer before Almighty God for their failure to warn the millions who sit inside their churches, and for joining hands with Rome, instead of shouting out a warning!"

~~~~

ONE WORLD RELIGION ~ VIDEO 

~ VIDEO

1 THESSALONIANS 5:3 For when they shall say, Peace and safety; then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child; and they shall not escape.

THE WORLD CHURCH ~ VIDEO

Second Set of Human Bones Found at Vatican – ‘Not Yet Decomposed’

HUR MÅNGA ÄN KATOLSKA "KYRKAN" MÖRDAR, ÄLSKAR ÄNDÅ DE FALSKA KRISTNA DENNA SATANS KYRKA! Se Sveriges kristna råd/Medlemskyrkor, så ser du själv!

1Guest2018-11-07 18:51

The comment I posted about The Catholic Chronicles was meant to be under this article.
 
But in any event, the “Protestant” church stopped protesting in America in the mid to late 1980’s for the most part.
 
Shortly after the Vatican killed Keith Green.

Reply

Post a comment

Your comment will be reviewed before it is published.

Du måste godkänna att din IP-adress, namn eller alias och all annan information du ger sparas.

Previous post:

Next post: