Läs mer här om du vill - jag vill INTE: http://www.svd.se/hur-hade-varlden-sett-ut-om-inte-jesus-funnits.

Jag är säker på att denne Dick Harrison inte har en aning om det han skriver.

Om så hade han inte skrivit på tidningen SvD - han hade inte velat och han hade inte fått.

Dessutom är fotot av "Jesus" en new-age-jesus .- men det vet ju inte Harrison.

Om inte Jesus funnits....?

Då hade ingen enda människa sedan tidens begynnelse - Adam och Eva i paradiset - blivit räddad till det eviga livet.

Då hade inte en Frälsare fötts på jorden skickad hit som den förstfödde Sonen av Gud Fadern i himmelen.

Skickad för att bära våra synder (Syndafallet) dog Jesus på korset.

Genom hans blod finns det förlåtelse för dem som vill omvända sig, bära sitt kors och vara beredd att lida för sin tro.

Jesus kommer snart tillbaka - det pekar alla tecken på.

Endast ett fåtal ser dessa tecken, de andra är blinda.

Dessa blinda rebeller kommer att hamna där alla otroende (de som vägrat ta emot Jesus Kristus och omvända sig från syndens makt) hamnar  - nämligen i HELVETET.

Matteus 24:27  För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när Människosonen kommer.

Matteus 24:29-31 Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och himlens makter ska skakas. Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra.Konstnär- Gustave Doré