Stefan Gustavson , Joakim Lundqvist  och Torbjörn Freij med flera, med flera?!

De har mage att vilja  framstå som ledare inom kristenheten! Avskyvärt!

"Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar.  På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar?  Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt.  Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden.  Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt."
Matteus 7:15-20 

Dessa ulvar i fårakläder måste avslöjas och petas bort från sina troner!

De är falska kristna och som sådana vilseför de Guds folk!

I länken nedan görs reklam för New Wine konferensen i sommar.

New Wine: Sommarkonferens 2017

New Wine rörelsen är mycket älskad bland de falska självupphöjda herdarna.

Några av dem sitter t.o.m. i styrelsen för New Wine - utan att skämmas det minsta, förhärdade opånyttfödda som de är.

DE ÄR AVSKYVÄRDA!

~~~~

SE UPP - SÅ DU INTE RYCKS BORT FRÅN GUDS RIKE OCH DU FÅR HÖRA:

"Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare."
Matteus 7:21-23

~~~~Bob Johnson ovan - New Wine-ledare och orsak till människors besättelse av demoner/onda andar.

Denne falske kristne är STOR bland Sveriges kristenhet och bland dem som benämner sig "LEDARE"!

Den övriga kristenheten är zombies som låter dessa förbrytare fortsätta att föra människor till helvetet!

Tro inte att Gud hör dina böner när du inte gör det han säger!

PETA BORT DEM FRÅN SINA TRONER! AVSLÖJA DEM!