https://www.youtube.com/watch?v=vSBPs3foEzI&app=desktop

John 14:6 Jesus said: "I am the way and the truh and the life!"

Matteus 16:16-17 Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens Son." 17 Jesus sade till honom: "Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen.

~~~~