https://www.youtube.com/watch?v=jtP9WjGFx-Y

Hur mycket ska till innan människorna ser att det finns en ulv i "kristenheten" = ärkebiskop Antje Jackelén!

"– Vägled nationernas ledare – så att de talar sanning, stoppar spridandet av desinformation och handlar rättvist – så att hela din mänskliga familj kan få bot och läkedom, fortsätter hon i sin film." Se här

Jackelén är en ulv i fårakläder!!

Hon vet inte Guds vilja och kan inte lyda honom, helt enkelt för att hon inte känner Gud. 

Ärkebiskop Jackelén tillhör Satan!


         

Matteus 7: 15-23 Men akta er för de falska profeterna, som kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är rovgiriga vargar. 16 Av deras frukt ska ni känna dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnen, eller fikon från tistlar? 17 Så bär vart och ett gott träd god frukt, men ett dåligt* träd bär dålig frukt. 18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. 19 Vart och ett träd som inte bär god frukt huggs ner och kastas i elden. 20 Därför ska ni känna dem av deras frukt. 21 Inte alla som säger Herre, Herre, till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min Faders vilja som är i himlarna. 22 På den dagen ska många säga till mig: Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn, och i ditt namn drivit ut onda andar, och i ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då ska jag säga dem som det är: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni lagbrytare.

Känner DU Jesus Kristus?

Johannes 1:12 Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn;