Liksom människor medvetet har en kontakt med Gud (Skaparen), har också människor medvetet en kontakt med Satan, som är denna världens gud (2 Korintierbrevet 4:4).

De styrande i världen tjänar Satan medvetet. Det är därför världen ser ut som den gör.

När Jesus Kristus kommer tillbaka (förmodligen snart) så kommer han att styra världen med järnspira (Johannes Uppenbarelse 2 26).

Då kommer inte kananéerna (köpmän) att finnas (Bibelns ord vilket jag inte kan hitta just nu) och begäret efter pengar (och allt annat begär!) kommer då inte att tillåtas styra världens människor.

Underhållningsbranschen är styrd av satansdyrkare och många är de som fallit i den snaran.

Bob Dylan är en av dem. Att han fått Nobels kulturpris visar att "hela världen är i den ondes våld" (1 Johannes 5:19).

"Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom.Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen." 1 Johannes 2:15-16

ALLA MÄNNISKOR ÄR SYNDARE (Romarbrevet 3:23) OCH MÅSTE DÄRFÖR OMVÄNDA SIG OM DE VILL SE GUDS RIKE.