HELVETET ÄR EN VERKLIG PLATS!

...och det finns grader i helvetet...
---------------------------------------------------------------------

DN skriver:

"I dag är det tio år sedan det blev lagligt med samkönade äktenskap i Sverige".

I Guds ögon är de inte gifta.

----

För Gud den levande, har det alltid varit en synd att vara homosexuell.

Gud skapade två människor av olika kön.

Om människor väljer att vara upproriska Guds ordning, så var så god.

Men synden att ta emot de onda andemakterna, som gör att människor syndar och väljer att behålla sin synd, gör att de inte kan behaga sin Skapare Jesus Kristus.

Därmed får människan ta sitt straff på sig själv, ett straff som varar i en evighet.

Gud är en sund Gud.

En sund Gud är INTE homosexuell.

Om han var det hade han inte skapat världen och världen hade därmed inte heller funnits.

Men Satan är osund och sjuk i sinnet.

Gud är sund och underbar.

Endast de som söker det friska och det sunda kan bli frälsta (räddade).

De andra trivs med att låta de onda andarna regera dem.

Man kallar det för kärlek.

I Guds ögon är det inte kärlek utan SYND!

Dock:

Vi ska alla stå inför Guds domstol. (Romarbrevet 14:10)

----

"Så sant jag le­ver, säger Her­ren, för mig skall al­la knän böjas, och al­la tung­or skall pri­sa Gud."

JESUS!