OBS - NEDANSTÅENDE ARTIKLAR ÄR INTE SKRIVNA UTIFRÅN EN KRISTENS (BIBLISK) PERSPEKTIV! LÄS MED OMDÖME!
PRÖVA ALLT OCH BEHÅLL DET GODA.

Illuminaternas mål och agenda för befolkningsreduktionen.
Lögnens världsherravälde som ska förslava och gälla som sanningen för världen.

1. Att etablera en Världsregering (New World Order) med en enhetlig kyrka och ett monetärt system under Illuminatis ledning. Världsregeringen började inrätta sin ”kyrka” under 1920 - 1930-talet när de insåg behovet av en religiös tro måste finns ingjuten i mänskligheten. Därför inrättades "kyrkans” kropp för att skapa den nya riktning som de önskade.

2. Att åstadkomma en total förstörelse av alla nationell identitet och nationell stolthet. Detta låg i det främsta rummet att bli bearbetat av Världsregeringen.

3. Att konstruera och åstadkomma ett förgörande av all religion, och framför allt, den kristna religionen med ett undantag av deras egen skapelse, som nämnts ovan.

4. Att etablera förmågan att kontrollera varje person genom medel för tankekontroll, som Zbignew Brzezinski har kallat för ”techonotronics”, vilket skall skapa människoliknande robotar och ett terrorsystem som skulle få Felix Dzerzinhskis röda terror ser ut som en barnlek.

5. För att få ett slut på alla industrialisering och produktion av kärnkraftsdriven elkraft i vad de kallar för "den post-industriella nolltillväxten av samhället". Undantagna är dator- och servicesektorn. Amerikansk industri som återstår kommer att exporteras till länder som Mexiko, där riklig med slavarbetarefinns tillgängligt. Som vi såg under 1993 har detta blivit ett faktum genom det nordamerikanska frihandelsavtalet, som kallas NAFTA. Arbetsoförmögna i USA, i spåren efter den industriella förstörelse, kommer de antingen att bli opium-heroin- eller kokainmissbrukare, eller bli till en statistik i avskaffandet av den överflödiga befolkningen" i den process vi idag känner som ”Global 2000”.

6. Att uppmuntra och så småningom legalisera användning av narkotika och göra pornografi till en "konstform", som kommer att bli allmänt accepterat och vanligt förekommande.

7. Att åstadkomma en avfolkning i stora städerna enligt provförsöken som utförts av Pol Pot-regimen i Kambodja. Det intressanta är att notera att Pol Pots folkmord planerades och utarbetades i USA i en av Romklubbens forskningsstiftelser, som övervakades av Thomas Enders, en högt uppsatt UD tjänsteman. Det är också intressant att utskottet försöker återinföra Pol Pots slaktare i Kambodja.

8. För att undertrycka all vetenskaplig utvecklingen utom de som anses vara gynnsamma av Illuminati. Särskilt gäller det är kärnkraftsenergi för fredliga ändamål. Särskilt hatade är fusionsexperimenten som hånas och förlöjligas av Illuminati i media. Utvecklingen av fusionskraften skulle kunna blåsa bort uppfattningen om "de begränsade naturresurserna" rätt ut genom fönstret. En fusionskraft, om den används på rätt sätt, kan skapa obegränsade och ännu outnyttjade naturresurser, även från de mest vanliga ämnena. Fusionskraftens användningsområden skulle tjäna mänskligheten på ett sätt som än så länge inte är ens i närheten kan förstås av allmänheten.

9. Att orsaka med hjälp av begränsade krig bland de utvecklade länderna och genom svält och sjukdomar i tredje världen. Detta skall döda 3 miljarder människor till år 2050. De är människor som Illuminati kallar för "onödiga". Romklubben har gett Cyrus Vance uppdrag att skriva en rapport om detta ämne, om hur få till stånd sådana här folkmord med hjälp av krig, svält, sjukdomar och farsoter. HIV-virus och aids-epidemin blev en del av denna plan. Rapportens skrev under titeln "Global 2000 Report". Den var accepterad och blev godkänd att verkställas av den tidigare presidenten James Earl Carter och Edwin Muskie, sedermera Secretary of States, på uppdrag av den amerikanska regeringen. Enligt förutsättningarna i Global 2000 Report, ska befolkningen i USA reduceras med 100 miljoner till år 2050.

Läs mer

~~~~~~

"The Goals of the Illuminati"

~~~~~~

Vad vill, och vilka tillhör Illuminaterna?

Ur Världsbyggarnas bedrägeri  - Jüri Lina

Den frimurargruppering som övervakar allt inom frimureriet, grundades i Ingolstadt den 1 maj 1776 som perfektibilisterna (Orden der Perfektibilisten). Grundarna var den 28-årige universitetsprofessorn Adam Weishaupt, hans sudenter furst Anton von Massenhausen, som hade hjälpt till att utforma stadgarna, Franz Xavier Zwack (som medlem registrerades Zwack först den 22 februari 1778) och ytterligare en person, vilkens pseudonym blev Tiberius.

Antagligen år 1779 omdöptes den nya hemliga samhällsundergrävande orden till Orden der Illuminaten, och Weishaupt fäste den vid utvalda punkter av frimureriet som en kardborre. Som den viktigaste paroll antogs "Illuminaterna måste styre världen"

Weishaupt utvecklade ett hemlighetsmakeri utan like. Ingen förutom areopagerna (de högsta illuminaterna) fick veta att det var han som var ledaren. Skrivna meddelanden kodades. Illuminatledaren och andra medlemmar samt logernas platser fick hemliga namn, övertagna från antiken.

Adam Weishaupt underströk: "Vår Ordens stora styrka ligger i dess hemlighet. Låt den aldrig framträda med sitt eget namn utan alltid täckt med ett annat namn, en annan verksamhet".

Läs mer

Sverige har flera ljusskygga individer såsom t.ex. Carl Bildt, Wallenberg, Stefan Ingves och Anders Wijkman (det finns många fler!) vilka gladeligt sålt ut Sverige till världsförstörarna.

INTE HELLER HAR SANNA KRISTNA - GUDS FÖRSAMLING - TAGIT SITT ANSVAR UTAN HAR LÅTIT SIG INFILTRERAS AV FALSKA KRISTNA!

~~~~

Uppenbarelseboken 17:15-17

Och han sade till mig: "Vattnen som du såg där skökan tronar, det är folk och människomassor och länder och språk. Och de tio hornen du såg och vilddjuret, de ska hata skökan och göra henne utblottad och naken. De ska äta hennes kött och bränna upp henne i eld, för Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan och med ett och samma sinne ge sin kungamakt åt vilddjuret tills Guds ord har gått i uppfyllelse.