Johannes 1:3 Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.

Hörde idag på radions p1 ett program om att ta sitt liv.

Människor tror det ska bli ett slut på lidandet, genom att de tar sig rätten att ta sitt eget liv.

Men de vet inte att lidandet blir så ofantligt mycket större på andra sidan.

Bara de som inte varit upproriska och tyckt sig vara sig själva nog, slipper undan.

Bara de som vet att de inte klarar sig (är ödmjuka och inser) utan den levande Guden, slipper undan.

Bara de som tror på korsets kraft, att det var där som Guds Son Jesus Kristus bar deras synd, slipper undan.

Gud har tålamod med varje människa och vill inte att någon ska gå förlorad.

Ibland blir människan frälst (på Jesus troende) genom lidande till kroppen eller/och genom lidande på annat sätt.

Guds mål med varje människa är att hon ska bli räddad, räddad undan HELVETET!

Gud har tålamod med oss. TACK OCH LOV!

Psaltaren 86:15 Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud,
sen till vrede och stor i nåd och sanning.

~~~~


https://www.youtube.com/watch?v=GrBubougHZQ&app=desktop

(Listen to at least the first ten minutes if you want God to save you from the evil one! 1 John 5:19 ... the whole world lieth in wickedness.)