(kardinaler, foto vatikanradion)

INGEN katolik kommer till himlen.

~~~~

Jesus lära (doktrin, undervisning) är KLIPPAN som är hans själv, Jesus Kristus.

På den klippan (läran=Jesus) faller jordens människor!

Psalm 118:22 Stenen som husbyggarna
 förkastade
 har blivit en hörnsten. 
 

Apostlagärningarna 4:11-12 Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade men som har blivit en hörnsten Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta."


Katolska kyrkan är ett redskap för den onde och KLIPPAN (hörnstenen=JESUS) en sten som människorna faller på.

Idag ska Arborelius utropas till kardinal av påven.

Katolska kyrkan och alla de som försvarar dess tro är lömska, försåtliga och snärjande.

(En Rothschild apporterar från Rom)

De är som deras fader Satan!

Arborelius är inget undantag.

Gud har inga undantag.

Det han säger i sitt ord gäller.

PUNKT!

~~~~

1 Timoteus 6:3-4 Om någon sprider andra läror och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och den lära som hör till gudsfruktan, så är han högmodig och okunnig....

2 Korintierbrevet 6:19-21 Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord.
 Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud! Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud.


Hebreerbrevet 5:8-9 Trots att han var Son fick han lära sig lydnad genom sitt lidande. När han sedan var fullkomnad blev han källan till evig frälsning för alla som lyder honom,

~~~~

JESUS SAMLAR SITT FOLK. ÄR DU EN AV DEM? (ÄNNU ÄR EN LITEN TID KVAR INNAN DÖRREN STÄNGS!) ELLER SKA DU BLI EVIGT FÖRDÖMD LIKSOM KATOLIKERNA OCH ALLA DE SOM HÄLLER MED DEM, SÅSOM KYRKOR OCH SAMFUND I SVERIGE OCH I ÖVRIGA VÄRLDEN GENOM SINA LÖMSKA  - BEDRAGARE OCH BEDRAGNA - KARDINALER, PRÄSTER OCH PASTORER SOM ALLA ÄR REDSKAP FÖR DEN ONDE?