Läs om hat mot FUNDAMENTALISM!

Carolyn Hamlett Who Was Born Into The Illuminati Exposes Plan To Kill All Christians!Psalm 124:8 Vår hjälp är i Herrens namn,
 han som har gjort
 himmel och jord.


1 Korintierbrevet 2:6 Denna världens mäktiga kommer att förgås.