~~~~

Denna satanskyrka - Vatikanen - går alla samfund och kyrkliga organisationer i Sverige i ok med genom ekumenin!!

Självutnämnda präster, pastorer och kyrkliga ledare leder  människorna till att gå evigt förlorade (säg någon som inte är det och som inte gör det)!

Lukas 17:1-2 Jesus sade till sina lärjungar: "Förförelserna måste komma, men ve den genom vilken de kommer! Det hade varit bättre för honom att få en kvarnsten hängd om halsen och bli kastad i havet än att han förleder en av dessa små.


~~~~

Did Jesus pray for everybody - for instance for pope Francis (the author of the video thinks so), who is a devil worshipper!

(Isn't the pope also a crypto Jew...?

Isn't the Jews using also the Catholic Church for their evil purpose - to reign over the whole world?

Isn´t it therefor they have the same colour on their garments as the priests in the Old Testament?)

Here is the answer: "Jesus prayed for His disciples and for all believers “Holy Father, protect them by the power of your name the name you gave me, so that they may be one as we are one” (John 17:11).

“My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you” (
John 17:20-21).