... Embroils US Embassy In Controversy

As if US-Palestinian relations weren't already at the lowest point in perhaps all of history, they just sank even lower after a controversial photo (to put in mildly) surfaced of the American Ambassador to Israel, David Friedman, receiving a large aerial photograph of Jerusalem as he toured the largely ultra-Orthodox Jewish city of Bnei Brak, just east of Tel Aviv.

As Ambassador Friedman attended an event sponsored by an Israeli charity, one of the staff members presented him with the framed photograph which featured a photoshopped imagined Jewish Temple in the place where Al-Aqsa mosque and the Dome of the Rock currently stand. 

Image source: Kikar Hashabat via Times of Israel
 The Israeli Haaretz newspaper describes the image as "bearing a simulation of the Third Temple" placed in the photograph at the heart of Jerusalem's walled old city, with the 'Third Temple' featured front and center. 

Israelis refer to the area on top of which Islam's third holiest mosque sits as the "Temple Mount" as it is purported to be the site of two Jewish temples in ancient times, now the location of the Western Wall. There has long been a Jewish and Christian Zionist movement dedicated to restoring the temple, which was destroyed by the Romans in about 70 A.D. — an initiative that's practically impossible because it would mean razing the Islamic holy site.

(Got the article from a Christian)

~~~~

But what does the Bible (God) say?
Men vad säger Bibeln (Gud)?

Lukas 21

Jerusalems ödeläggelse

20 När ni ser Jerusalem omringas av härar, då skall ni veta att staden snart skall bli ödelagd. 21 Då måste de som bor i Judeen fly bort till bergen, och de som bor inne i staden måste lämna den, och de som är ute på landet får inte gå in i staden. 22 Ty detta är vedergällningens tid, då allt som är skrivet skall gå i uppfyllelse. 23 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! Ty landet skall drabbas av en stor nöd, och vredesdomen skall komma över detta folk. 24 De skall falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade.

Människosonen kommer

25 Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. 26 Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. 27 Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. 28 Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning."

~~~~

Okunniga "kristna" hjälper Satan genomföra sin agenda:

Christians, Jews Gather in Sweden for Pro-Zionist Rally

Their plans for world domination

Romarbrevet 2:29  Nej, den är jude, som är det i invärtes måtto, och omskärelse är hjärtats omskärelse, en som sker i Anden, och icke i kraft av bokstaven; och han har sin berömmelse, icke från människor, utan från Gud.

Romans 2:29  But he is a Jew, which is one inwardly; and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter; whose praise is not of men, but of God.

Psalm 21:11 Though they plot evil against you and devise wicked schemes, they cannot succeed.

(Got the article from a true Christian, who is not deceived by the false Christians and their support to the Zionist-Agenda (Satan´s devise).