https://www.youtube.com/watch?v=vVc4c4t-V7o

Ingen katolik kommer till Himlen. INGEN!

Ingen som stöder denna satans kyrka såsom de medlemskyrkor, du kan se på Sveriges kristna råds sida, kommer att bli räddad till himlen.

1 Timoteus 1:3 Nu, liksom när jag gav mig iväg till Makedonien, ber jag dig att stanna kvar i Efesus för att förmana somliga att inte förkunna främmande läror..

Om du är född på nytt (Joh. 3:3) så är det enkelt för dig att inse att katolska "kyrkan" är en Satans kyrka.

Wikipedia

Om du inte född på nytt och därmed håller fast vid Jesus lära går du för evigt förlorad!

Ordspråksboken 4:1-2 Lyssna, mina barn på er fars förmaningar och ta vara på att lära dig förstånd. 2 För jag ger er god lärdom, överge inte min undervisning.

~~~~

Investigation Reveals Catholic Relief Services Paying for Pornographic Sex Education