Jan Palmblad känner tröst i att kunna ta sitt liv.

"Vad gör att en fullt frisk man planerar sin egen död?"

~~~~

Nej, det är inte heroiskt att ta sitt liv.

Det är fegt. Det är ett brott.

Mord är mord.

Gud den Allsmäktige har skapat alla människor.

Att människor känner att det inte är så, förändrar inte verkligheten.

Vi är skapade av Gud.

1 Mosebok 1:26-27 ”Gud sade: ’Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.’ Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.”

Kolosserbrevet 1:16 ”Ty i honom [Jesus] skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.”

Hur kan människan vara så förmäten att tro att rätten att ta livet av sig finns hos människan?

NEEJ! NEEJ!

Gud bestämmer människans livslängd - inte människan.

~~~~

Det är inte fint att vara ateist. Det är synnerligen korkat!

Det finns en himmel, men det finns även ett helvete.

TAG EMOT GUDS FÖRLÅTELSE, SÅ DU ÄR BEREDD ATT MÖTA DIN SKAPARE.

Kolosserbrevet 1:14 "I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder."

Johannes 5:24 ”Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet.”

DET FINNS EN DOM:

Hebreerbrevet 9:27-28 "Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas, 28 så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom."

Street Preaching at Abortion Clinic  - Video

Denna video handlar om MORD - aborter, men den passar bra även är!