Att Invandring är från djävulen behövs inte mycket intelligens för att förstå.

De som har förstånd nog att läsa Guds ord som är Bibeln (och sätta sin tro till den) vet att världen är i den ondes våld. (1 Joh. 5:19)

Invandring är organiserad av internationalisterna och satans synagoga och illuminati och sionisterna och satansdyrkarna.

Dessa har en och samma upphovsman, nämligen Satan.

Satan är denna världens gud. (2 Kor. 4:4)

För att nå sitt mål som är att föra så många som möjligt till helvetet, så skapar han kaos och förödelse över hela världen och över alla länder och folk.

De som inte ställer upp på hans plan dödas eller på annat sätt tillintetgörs.

Han har många sätt att kontrollera de styrande, som han gör till sina slavar.

Dessa som står bakom "papegojorna" (media, politiker etc.) styr utan att synas.

(Guds folk, fast de är få i jämförelse, syns!)

De är helt i Satans vilja och dyrkar honom.

De säljer sin själ för makt och pengar och för andra med sig i deras lögner, utsvävningar och perversioner.

Satan vet att hans tid är utmätt och att det som väntar honom är sjön som brinner av eld och svavel. (Upp. 19:20)

I denna eldsjö kommer också alla de kastas, som följer Satan och låtit sig luras av honom och hans folk. (Upp. 20:15)

De flesta människor väljer att följa med strömmen och tro på lögnen och lögnarna.

Somliga av feghet andra av annan dumhet.

Andra av orsaken att de älskar döden och inte livet.

De älskar lögnen och inte sanningen.

Därför ska de få det straff de är värda av den levande Guden!

Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. 19 Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. 20 Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt.

21 Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visa, men de blev dårar. 23 De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 

 24 Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. 25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen. Romarbrevet 1:18-25

Hebreerbrevet 1:10-12 Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund, och himlarna är dina händers verk. 11 De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas ut som en klädnad. 12 Som en mantel skall du rulla ihop dem, och som en klädnad skall de bytas ut. Men du är densamme, och dina år har inget slut.