Uppenbarelseboken 21:8” Men de fega och otrogna och  skändliga, mördare, horkarlar, trollkarlar, avgudsdyrkare och alla lögnare, deras plats är i sjön som brinner av eld och svavel, och det är den andra döden.”

HELL FIRE IS REAL ~ VIDEO