"(John MacDuff, "THE FOOTSTEPS OF JESUS" 1856)!

Kolosserbrevet 3:1-2 Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden.