SOURCE 

~~~~

 "Great is the LORD, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of his holiness.  Beautiful for situation, the joy of the whole earth, is mount Zion, on the sides of the north, the city of the great King." -Psalm 48:1,2

~~~~

De som läser Guds ord kan klart se, att Jesus ska vedergälla det israeliska folket.

Lukas 21: 22-23 Ty detta är vedergällningens tid, då allt som är skrivet skall gå i uppfyllelse. 23 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! Ty landet skall drabbas av en stor nöd, och vredesdomen skall komma över detta folk.

Dessa som kallar sig kristna och är vänner till Netanyahu, vet inte att Bibeln säger att två tredjedelar av det judiska folket ska gå under (dö). Sakarja 13:8

De som vet, undanhåller sanningen tillsammans med de övriga, som är medvetna satansdyrkare!

("Israel has no better friends, I mean that, no better friends in the world than the Christian communities around the world," Prime Minister Benjamin Netanyahu told a Christian media summit in Jerusalem last year.)

Gud har en plan för det judiska folket. I Sakarja 13 vers 9 säger Gud, om de som inte blivit dödade:

"Den tredjedelen skall jag låta gå genom eld. Jag skall luttra dem som man luttrar silver, pröva dem som man prövar guld.De skall åkalla mitt namn och jag skall bönhöra dem. Jag skall säga: "Detta är mitt folk." Och  folket skall svara: " Herren är min Gud."

Sakarja 14 säger:

Se, Herrens dag kommer! Då skall man dela bytet bland er.
Ty jag skall samla alla hednafolk
    till strid mot Jerusalem.
Staden kommer att intas,
    husen plundras
och kvinnorna våldtas.
    Halva staden skall föras bort i fångenskap.
Men återstoden skall inte bli utrotad.
Sedan skall Herren gå ut i strid mot dessa hednafolk,
så som han stred förr på drabbningens dag.
På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget,
mitt emot Jerusalem, österut.
    Och Oljeberget skall delas mitt itu,
från öster till väster,
    till en mycket stor dal
genom att ena hälften av berget viker undan mot norr
och andra hälften mot söder.
Och ni skall fly ner i dalen mellan mina berg,
ty dalen mellan bergen skall sträcka sig till Asel.
Ni skall fly som när ni flydde för jordbävningen
på Ussias, Juda kungs, tid.
    Då skall Herren, min Gud, komma
och alla heliga med dig.

~~~~

De, som kallar sig kristna men ljuger, har en agenda. 

Det är att tillsammans med Guds fiender (som även är hans redskap) sätta Antikrist på tronen i Jerusalem, som därmed ska utropa sig som Gud.

Satan är smart. Han vet, att de som kallar sig kristna men är hycklare, är en munsbit för honom och lyder honom i hans sataniska plan.

Med hjälp av de falska kristna, ska han utropa sig som Gud.

Gud ska därmed låta vilseföra två tredjedelar av det judiska folket (se ovan). 

Dessa ska utrotas.

Resterande judar ska Gud låta gå genom eld. se vers 9.

Sakarja talar alltså om den sista tiden, tiden då Jesus ska komma tillbaka för att regera från Jerusalem.

Men först ska Gud ska samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Sakarja 14:2

I fortsättningen av det kapitlet, säger Gud till kvarlevan av judarna, vad de ska göra, bl.a. att de ska fly ned i en dal mellan bergen.

~~~~

Jesus konungarnas Konung och herrarnas Herre ska regera från Jerusalem!

Psalm 48 Konungens heliga stad

En sång, en psalm av Koras söner.
Stor är Herren och högt prisad
    i vår Guds stad, på sitt heliga berg.
Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd,
berget Sion längst upp i norr,
    den store konungens stad.

Och alla de falska kristna som skänkt milliontals dollar och som samarbetat med Satan och hans folk och låtit sig förföras till att sätta upp Antikrist som Gud i templet i Jerusalem, ska hamna i helvetet - för evigt!

De som låtit sig vilseföras av de falska kristnas ord om Israel (de som  låtsar de bryr sig om judarna) och Netanyahus förföriska (sataniska) ord, ska alla förgås om de inte vänder om från sin synd!

~~~~

The Two Witnesses (Rev. 11:3-6)


https://www.youtube.com/watch?v=nG1ZgNKrV94

Läs: Top Illuminati Grand Wizard: “We Control Islam and We'll Use It to Destroy the West.” (WW3)

"Islam is a tool to destroy Christianity".

~~~~

(Observera - att "alertsweden.bloggo.nu" anses som en "hate-site" av lögnarna! Det är ännu inte sagt, men Bibeln säger att somliga ska pryglas och föras in i synagogor och inför domare! Det gäller alltså dem, som står för och tror på Guds ord, som är sanningens ord.)