Josua 15:1-4 (1 Kungaboken 8:65; 4 Mosebok 34:5) säger att den södra gränsen för Israels stammar var Egyptens bäckravin.

En bäck är inte en FLOD - som NILEN är!

En bäck är en bäck och en flod är en flod!

Därmed är kartan sionisterna gjort falsk!

Denna falska karta (dessutom fick israelerna precis det Gud utlovat: Josua 21:45) håller de "evangelika" och alla andra förblindade medlöpare - i Sverige och i hela världen fast vid och stöder därmed Israel i all dess synd och alla övrigas synd, de som tillber Satan.

Och eftersom de "evangelikalas" bibelkunskap är noll (min är inte perfekt - långt därifrån! - men är ändå större än deras som faller för satans synagogas-fariséernas, talmudisternas lögn), så går de på allt som sägs av dessa satansdyrkare, som kallas sionister och även illuminati, dessa som ska sätta Antikrist (Satan) på tronen i Israel!

Att Bibeln säger att endast "en stubbe ska bli frälst" är inget de "evangelikala" och övriga världens folk, bedragna som de är -  tror på.

"Evangelikalerna" tror att alla judar ska bli frälsta, utan att tro på Jesus Kristus som sin Frälsare och därmed bli omvända, eftersom de falska kristna John Hagee och Jerry Falwell säger det.

Under tusenårsriket och sedan i evighetens land det vill säga i "det nya Jerusalem", är det världens Frälsare och Gud, Jesus Kristus som är Herre och Konung över allt och alla!"När bara en tiondel är kvar i det, skall även den ödeläggas som en terebint eller en ek, av vilken en stubbe lämnas kvar när den fälls. Den stubben skall vara en helig säd." Jesaja 6:13

"Det skall ske i hela landet, säger Herren , att två tredjedelar skall utrotas och gå under, men en tredjedel skall lämnas kvar. Den tredjedelen skall jag låta gå genom eld. Jag skall luttra dem som man luttrar silver, pröva dem som man prövar guld. De skall åkalla mitt namn och jag skall bönhöra dem. Jag skall säga: "Detta är mitt folk." Och folket skall svara: " Herren är min Gud."  Sakarja 13:8-9