Uppenbarelseboken 22:13-15 "Jag är Alfa och Omega, begynnelsen och änden, den förste och den siste. Saliga är de som håller hans bud, så att de får rätt till livets träd och får gå in genom portarna i staden. Men utanför är hundarna och trollkarlarna och de otuktiga och mördarna och avgudadyrkarna och alla de som älskar lögnen och håller sig till den."

Uppenbarelseboken 22:14 "Sa­li­ga de som tvättar si­na kläder re­na. De skall få tillgång till li­vets träd och få gå in i sta­den ge­nom dess por­tar."