Romarbrevet 3:23-24 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.

ÄR DU FÖRLÅTEN?

ÄR DU EN KRISTEN, SOM DU SÄGER DU ÄR?

ÄR DU SÄKER PÅ ATT DU ÄR FÖRLÅTEN?

ARE YOU FORGIVEN?

ARE YOU A CHRISTIAN, AS YOU SAY YOU ARE?

ARE YOU SURE YOU ARE FORGIVEN?