https://www.youtube.com/watch?v=cEbQswNB6Wc&app=desktop”sjung med tacksamhet till Herren i era hjärtan.” (Kol 3:16)