Johannes 8:12 Jesus sade »Jag är världens ljus; den som följer mig, han skall förvisso icke vandra i mörkret, utan skall hava livets ljus.»

Johannes 9:5 Jesus sade »Så länge jag är i världen, är jag världens ljus.»