Jacob Frank

Översättning: Thorbjörn Johansen 2011

Har du någonsin undrat varför den franska revolutionen var så blodig och utan respekt för människoliv? Varför kunde Lenin, Trotskij och Stalin vara så grymma mot det ryska folket och mörda mer än 40 miljoner av dem? Varför byggde de mer än 3000 koncentationsläger, gulaglägren, där miljoner ryska män och kvinnor hölls som slavar i det iskalla vädret som gjorde att flera av dem dog varenda dag?

Vad motiverade Adolf Hitler och hans nazister att mörda gamla, sjuka, svaga, mentalsjuka, zigenare och judar? Vad var Hitlers motiv att föra krig och när han inte längre segrade förklarade att Tyskland skulle gå under med honom? Vad drev Hitler att i början av andra världskriget introducera termen "DET TOTALA KRIGET," vilket betydde att varje civilperson oavsett ålder och kön var ett militärt mål som skulle förstöras?

Vad motiverade Mao Tse-tung att låta mörda 80 miljoner kineser medan miljontals andra sändes till slavläger och ett liv i svält? Vad motiverade Tse-Tung att släppa det Röda Gardet fritt att härja och mörda i Kinas städer och byar under tio år?

Vad motiverade Pol Pot att mörda mer än 2 miljoner människor i Kambodja på det som kom att kallas "mordfälten?" Ingen nåd beskärdes de män, kvinnor och barn som slaktades som djur och kastades i massgravar, till och med levande ibland. Hur kom det sig att denne man var så ondskefull?

Vid omnämnandet av de föregående händelserna finns en röd tråd, nämligen att kristna jagades, fängslades, torterades och miljontals blev dödade. Varför? Vad var det som gjorde att en man som Fidel Castro höll hela Cuba fånget medan han införde kommunismen, död åt alla politiska opponenter och förföljelse av de kristna?

SANNINGEN FÅ VÅGAR INSE

Sanningen om detta finner vi en mans skrifter som levde på 1700-talet och hävdade att han var den inkarnerade messias, Sabbatai Sevi. Denna kunskap finner du inte i vanliga skolor, högskolor eller bibelskolor och seminarier för den är för farlig och måste döljas. Det är kärnan i Antikrist teologi och moder till det Kommunistiska Manifestet; det finns även med i Hitlers bok Mein Kampf, Maos lilla röda och samt i boken Der Judenstaat av Thedor Herzl, som föreskrev att det var acceptabelt att offra en del av judarna för att att skapa staten Israel. Herzls bok var så kontroversiell att judiska ledare inte ville tala om den eftersom den skulle skapat uppror bland det judiska folket och de skulle ha vänt sig emot ledarna och krävt rättvisa. Miljontals människors lidande och död i gulaglägren, nazisternas koncentrationsläger, och en dag kommer Antikrists framträdande. Det behövs sannerligen att folk blir varnade innan det är för sent. Hosea 4:1-6

ALLA TERRORISTERS FADER

Jacob Frank föddes exakt femtio år efter Sabbetai Sevis död i Berezanka eller Korolowka i Galizien, som var en av Polens provinser vid denna tid. Denna del av Polen var ansluten till Sovjetunionen genom Stalins agerande vid andra världskrigets slut.

Det är svårt för alla de som inte har tillgång till välgjorda judiska encyclopedier att finna uppgifter om denne man vars riktiga efternamn inte var Frank utan Leibowicz. I tidiga år reste han ständigt genom Balkan och träffade anhängare till Sabbatai Sevi. Jacob hade inte någon större bildning med den tidens mått mätt, men han fick desto mer utbildning i Kabbalan och de läror som kom från Sabbetai Sevi och Nathan från Gaza.


Frank förkunnade att han var inkarnationen av Sabbatai när han var 25 år gammal och att han var den levande messias för judarna. Fyra år senare, år 1755, samlade han en officiell grupp av kabbalatroende som blev kända som zoharister. Deras främsta heliga skrift var Zohar, som blev den viktigaste skriften bland de 550 böcker som Kabbalan består av.

Läs mer